Welcome to Peter Francis 

The Auctioneers in Wales 

We are a professionally qualified, long established company of Valuers and Auctioneers operating throughout Wales and the UK. We specialise in regular Auction Sales of Antiques, Fine Arts, and Collectors items, with general Effects and Chattels. Our online bidding system attracts buyers from across the UK and around the World. We invite you to become involved with our auctions and other services by signing up FREE to receive our regular Newsletter with catalogue links and sale reports, signing up for lot alerts or registering above to leave commission bids and create wishlists.

Whatever your interest, be it buyer, seller, legal or property professional please view our website and do not hesitate to contact us personally for friendly advice and prompt service. Should you wish to conduct your business through the medium of Welsh our Welsh speaking members of staff will be pleased to help you.

 

Croeso i Peter Francis

Arwerthwyr yng Nghymru 

Mae Peter Francis yn gwmni sefydledig o Arwerthwyr proffesiynol cymwys a Phriswyr sy’n darparu gwerthiant a gwasanaeth prisio ar draws Cymru gyfan. Gallwch prynu’n fyw dros y rhyngrwydd ac mae hyn yn dennu prynwyr  o draws y byd. 

Rydym yn gwahodd chi i gymryd rhan yn ein arwerthiannau a gwasanaethau eraill drwy gofrestru yma AM DDIM i dderbyn ein cylchllythyr rheolaidd. Bydd hyn yn cynnwys cysylltiadau catalog ac adroddiadau gwerthu  ac i fod yn aelod i adael ceisiadau comiswn a chofrestru ar gyfer rhybuddion am eitemau.

Beth bynnag yw eich diddordeb, boed yn prynwr neu gwerthwr ewch ar  ar y wefan hon ac mae croeso i chi gysylltu a ni yn bersonol i gael cyngor cyfeillgar a gwasanaeth prydlon. Pe hoffech chi gynnal eich busnes drwy gyfrwng y Gymraeg bydd ein haelodau  o staff sy’n siarad Cymraeg yn falch o’ch helpu chi.  

Meet our team

 

Newsletter

We now send a regular e-mail to all our subscribers with updates, catalogues and news. Sign up below!